OFF ICMC 2005

Afrouzeh

Afrouzeh

En la llengua persa, Afrouzeh �s una forma d'il�luminaci�. Tamb� �s un col�lectiu de tres improvisadors electroac�stics, format pel compositor Seamus Cater (laptop), el instrumentista i compositor Petre Radu Scafaru (vents) i el percussionista i compositor Qasim Ali Naqvi (percussi� i laptop). Improvisacions estructurades a partir de idees sonores que retenen una espontane�tat en la que noves formes poden ser introdu�des; i mons sonors creats a partir d'estructures mel�diques, algoritmes de s�ntesi, s�ntesi granular, live sampling, es juxtaposen amb denses idees r�tmiques.

Aleatory Grammar

Aleatory Grammar

Mark Cunningham: Processed trumpet

Jakob Draminsky H: Laptop MAX/MSP

L'enfoc minimalista d'aquest duo electr�nic, crea un univers sonor ambiental i alhora fortament carregat, fruit de la llarga experi�ncia dels seus dos integrants, en tants dominis de la m�sica explorat�ria i arriscada, i de les seves repetides trobades des d'inicis dels 90s. Draminsky utilitza el software Pluggo com a sintetitzador/processador dins de MAX/MSP, amb fonts de material sonor precedents de gravacions personals amb instruments de vent, corda i percussi�. Cunningham toca i processa la trompeta en viu amb el Korg KaossPad II.

Pedro Barboza

Amb estudis de guitarra i composici� (Berklee College of Music, Boston, 1996), i un M�ster Composici� Electroac�stica (Hertfordshire University, UK, 1998) , Pedro Barboza compagina les seves activitats entre la composici� i la guitarra el�ctrica. Recentment treballa tamb� en projectes de improvisaci� lliure amb m�sics i ballarins. Es membre fundador del col�lectiu T�cTiL, dedicat a la investigaci� de treballs interdisciplinaris.

Ross Bencina

Ross Bencina

Ross Bencina �s un compositor, m�sic i desenvolupador de programari amb un gran inter�s per la m�sica electroac�stica improvisada. Nascut a Melbourne, Austr�lia, des del 2002 ha actuat amb els compositors Steve Adam i Tim Kreger, sota el nom de Simulus improvising electroacoustic ensemble. Les seves darreres actuacions en solitari inclouen el Festival Internacional de M�sica de Queensland (Brisbane), The Zoo (Manchester) i Metr�nom (Barcelona). Ross �s el creador d'AudioMulch, un programa per fer m�sica electr�nica en temps real.

The Bent Leather Band

Joanne Cannon

Stuart Favilla

La m�sica de Joanne Cannon i Stuart Favilla �s estranya i �nica. El seu desig d'improvisar m�siques noves i originals els ha portat a considerar tots els aspectes de la creaci� musical. "Tots dos toquem instruments convencionals, improvisem i composem, per� varem adonar-nos de que no ten�em prou amb portar aquests instruments convencionals cap a nous terrenys. Vol�em utilitzar la tecnologia, per crear sons nous i inaudits, el que ens va portar a inventar nous instruments [Stuart F.]".

Entre els instruments que han constru�t, s'inclouen un serpent� de pell, un fagot electr�nic i una arpa de llum. Varis instruments de pell varen ser constru�ts en col�laboraci� amb l'artista de Tasmania, Garry Greenwood. En altres instruments han col�laborat David S. Brown i el desenvolupador d'interf�cies Robin Whittle.

Marc Behrens

Nascut a Darmstadt, Alemanya, Marc Behrens viu i treballa a Frankfurt des de 1991. Ha estudiat comunicaci� i disseny de producte i ha estat sempre present en m�s d'una area art�stica a l'hora. Despr�s de iniciar els seus estudis en grups de jazz i de rock experimental a la fi dels vuitanta, i d'una s�rie de gravacions amb realimentaci� i de treballs multim�dia durant els 90s, avui Behrens pot ser considerat com un artista sonor, que treballa en performances, instal�lacions i suport gravat (�udio i v�deo). Els seus treballs han estat presentats a Europa, Jap�, l'orient Mitj� i Nord Am�rica.

Chris Brown

Chris Brown, compositor, pianista i m�sic electr�nic, crea m�sica per instruments ac�stics, electr�nica interactiva, xarxes de computadors o grups d'improvisaci�. Tamb� ha tocat i enregistrat profusament amb els grups The Hub", "Room", i col�laborat amb John Zorn i Wadada Leo Smith.

Thomas Ciufo

Thomas Ciufo �s compositor, improvisador i artista sonor i multim�dia, a m�s de dedicar-se a l'educaci� en tecnologia musical. La seva producci� m�s recent inclou "eight nerve", per guitarra preparada i ordinador, i la s�rie "sonic improvisations #N".

Coeval

Grup malagueny de m�sica electr�nica format per Juan Carlos Blancas i Jos� Alberto Gaspar. Autodidactes en el camp del so i la m�sica feta amb ordinador, Coeval porten deu anys treballant en aquestes �rees. La seva m�sica mescla enregistraments de camp i un disseny de so que s'aprofita d'errors inform�tics, situant-se a mig cam� entre el paisatgisme sonor i les m�siques digitals.

Nick Collins

Nick Collins �s un pianista, que a causa d'un exc�s de recerca en la m�sica amb ordenador, a caigut en els h�bits i manierismes de un programador inform�tic. Aix� s'ha est�s a les seves performances en viu, en les que utilitza el llenguatge SuperCollider per manipular algoritmes musicals en temps real.

Convolution Brothers

Darrera el nom de Convolution Brothers s'amaguen el creador i dos dels principals desenvolupadors de MAX i PD a finals dels 80s i principis dels 90s, �poca en la que varen avesar-se a l'IRCAM, ens presenten el seu costat m�s iconoclasta i radical. El Convoluted Channel Surfing (CCS), una nova forma de televisi� interactiva, �s el seu darrer invent que presentaran a Barcelona.

Mira la televisi� amb els Convolution Brothers. Ja no cal tant sols seure i rebre. Ara pots ja respondre al que arriba pel televisor, amb la nova t�cnica de Convoluted Channel Surfing (CCS) que els Convolution Brothers demostraran , i amb la que els seus advocats de patents ja comencen a bavejar. Els Convolution Brothers son:

Electroliving + Autonom�a

Juan Sorrentino: sonidos

Pepe Marriot: im�genes

Electroliving + Autonom�a �s un migmetratge audiovisual executat en temps real, gracies a les tecnologies digitals i la programaci� orientada a objectes. Electroliving + Autonom�a desenvolupa el concepte d'espai sonor i la autonomia visual, i la influencia d'aquests en el p�blic. Mentre que sons quotidians adquireixen una intenci� musical, gr�cies al processat digital, les imatges, ja siguin sint�tiques o preses de fotografies i v�deos, adquireixen una vida aut�noma, gr�cies a la programaci�, simbolitzant la autonomia del individu. A mesura que el set progressa, l'espectador va identificant els s�mbols que conformen aquest llenguatge de sons i imatges.

Envyloop

ENVYLOOP �s un duo de fusi� live-electro-improv-acoustic, format pels music/compositors Ulrich Maiss (cellos, electr�nica, vocals) i Butch Rovan (vents, laptops, vocals). Amb una combinaci� d'instruments ac�stics, live electronics, v�deo interactiu i objectes trobats, Rovan i Maiss creen una ecl�ctica barreja d'estils, que fon els desolats paisatges rurals de Texas amb els paisatges urbans de Berlin, m�sica del folklore Asi�tic, rock, ambient magnificent, hardcore noise i humor. Maiss i Rovan orbiten entre l'avantguarda i lo popular, utilitzant processat de so en temps real, v�deo interactiu i un munt d'estranys sorolls.

EPY

Stefan Holek, G�nter Geiger, Leo Hass, Nestor Pridun, Klaus Voltmer

epy produeixen m�sica i v�deo amb ordinador desenvolupant les seves eines de programari. Els m�sics d'epy, que operen a Viena, Hamburg, Barcelona i Berl�n, sincronitzen el seu treball utilitzant tecnologies i entorns de xarxes. El resultat d'aquesta col�laboraci� es determinat per la tecnologia utilitzada i els m�sics participants, i els errors de sincronitzaci� s'incorporen com una part m�s de l'est�tica resultant. Factors humans i tecnol�gics i operacions es fonen en els treballs audiovisuals d'epy.

eRikm

Amb un formaci� en arts visuals, el turnablist virtu�s i compositor de m�sica electroac�stica eRikm, protagonitza des de 1992, una pr�ctica en m�sica experimental que transcendeix les barreres entre m�sica popular i acad�mica. Col�laborador freq�ent de Voice Crack, Christian Marclay o del molt recentment desaparegut Luc Ferrari entre altres, eRikm segueix darrerament un enfoc m�s abstracte i a l'hora m�s conc�s, lliure de tecnicismes i intel�lectualismes afectats.

Kanta Horio

Nascut a Hiroshima el 1978, Kanta Horio �s part d'una nova generaci� d'artistes japonesos �nics i sorprenents. Construeix diversos eines i aparells amb o sense electricitat i presenta una performance audiovisual on utilitza aquests estris i un ordinador port�til.

IUA Master Students

Quatre performances de live electronics a c�rrec d�estudiants del M�ster en Arts Digitals 2004-2005 (UPF). En l�assignatura � Interacci� i generaci� musical i visual a temps real �, Sergi Jord� i G�nter Geiger, ensenyen aspectes t�cnics i conceptuals de la creaci� musical interactiva, i l��s d�entorns de programaci� com ara PD o GEM.

Recall (Helena Fortunato Figueiredo, Maribel Pozo Ruiz, Matteo Sisti Sette, Coia Valls)
airicca (Oriol Mu�oz, Ana Rueda and Santos Miguel)
No �s perm�s que...(Edgar Barroso, Berio Molina, Ricard Marxer, Alejandra Pombo)
sic~ (sonidos inestables convertidos) (David Dalmazzo, Eric Arreola, Laurie Bender, Rebecka Bir�)

Jasch

Contrabaixista, compositor i artista digital, actiu en musica electr�nica i improvisada, jazz, m�sica contempor�nia, performances i instal�lacions, Jasch ha composat per grups de cambra i m�sica per teatre i cinema. El seu treball es centra en la combinaci� de so i imatges digitals, gr�fics abstractes i v�deo digital, musica electroac�stica i projectes de mixed-media per a l�escenari i en instal�lacions. Ha estat artista convidat per nombroses institucions acad�miques i culturals, i ha presentat els seus treballs, instal�lacions, performances i concerts en galeries, clubs i festivals a Europa, Nord Am�rica i Jap�.

Sergi Jord�

Luthier digital (FMOL, reacTable*�) i improvisador (FMOL Trio, Gianni Gebbia�) a Sergi Jord� (1961), li agrada inventar nous instruments musicals digitals sense oblidar de fer m�sica amb ells. La seva m�sica ha estat publicada a varis segells (Hazard Records, SGAE, MIT Press�), ha composat per diferents formacions instrumentals (incloent una banda municipal) i bandes sonores, per� prefereix la immediatesa i la volatilitat de la improvisaci� lliure. En els 90s, va treballar extensivament en instal�lacions i performances en col�laboraci� amb altres artistes (La Fura dels Baus, Marcel�l� Ant�nez�). T� un doctorat en comunicaci� digital per la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix m�sica amb ordinador, programaci� d��udio, sistemes interactius i codirigeix el M�ster en Arts Digitals.

Ulrich Maiss

Ulrich Maiss (cellos, electronics, vocals) treballa a Berlin. Ben conegut com a int�rpret de m�sica de cambra contempor�nia, tamb� ha tocat amb m�sics com ara Lou Reed, Lynn Miles, Element Of Crime, Alexander Veljanov, Vinx o Maria Farantouri . Els seus projectes m�s experimentals l�han portat al Jap�, els Estats Units i Canada. Actualment, treballa amb Lou Reed en una versi� cello-solo del Metal Machine Music, titulada CelloMachine.

Wade Mattews + Ingar Zach

Dos musics compromesos amb la improvisaci� lliure com a proc�s de creaci� col�lectiva, el nord-americ� Wade Matthews (software s�ntesis) i el noruec Ingar Zach (percussi�), treballen la mat�ria sonora des d'una profona recerca del seus respectius instruments.

Matthews, saxofonista, clarinetista i doctor en composici� i electroac�stica (Columbia University) ha tocat amb m�sics com John Butcher, Phil Durrant, Peter Kowald o L� Quan Ninh.

Zach, que treballa regularment amb Derek Bailey o Jon Balke entre d'altres, codirigeix el segell de m�sica improvisada SOFA (http://sofa.norcd.no/index.html), i combina la seva activitat entre Noruega i Espanya.

Pleasurehorse

Shawn Greenlee es compositor y int�rprete de m�sica experimental. Su trabajo se centra en la improvisaci�n libre con sistemas inform�ticos para sonido e imagen. Desde 1992, Greenlee ha estado en el epicentro de la aterrorizada escena musical de Providence (Rhode Island, Estados Unidos) y es m�s conocido por su m�sica electr�nica que publica en solitario como Pleasurehorse, as� como por haber fundado y actuado con el grupo de rock fren�tico Landed (1997-2003).

Gert-Jan Prins

Gert-Jan Prins presenta una versi� de la pe�a audiovisual "GLOW", per aparells electr�nics constru�ts per ell mateix, transmissors modificats i tub de televisi�. En la tradici� de les caixes de circuits modificades de David Tudor, les m�quines de Prins es retroalimenten a si mateixes, escopint patrons r�tmics de brunzits anal�gics i fragments de veu parlada i m�sica. Prins (nascut el 1961 a Ijmuiden) va comen�ar la seva carrera com a bateria. En els darrers anys, l'artista neerland�s s'ha establert com una de les figures m�s actives en l'escena de la m�sica electr�nica improvisada. Col�laboracions recents inclouen "The Flirts" amb Cor Fuhler, MIMEO (Music In Movement Electronic Orchestra), E-RAX amb Peter van Bergen, Thomas Lehn i la realitzadora de cinema Petra Dolleman.

Paulo Raposo

Paulo Raposo (1967) �s un artista sonor i multim�dia basat a Lisboa. Despr�s d'estudiar filosofia i cinema a Lisboa, treballa en live electronics i so per ordinador, actuant, gravant i exhibint treballs a Fran�a, Alemanya, UK, Espanya, It�lia, Holanda, Portugal, els pa�sos B�ltics i el Estats Units. El seu treball explora les interrelacions i els despla�aments entre el proc�s digital i els espais arquitect�nics, utilitzant ordinadors i software fet a mida, per crear paisatges abstractes i delicats. Des de finals dels 90s, explora tamb� la intersecci� entre so i imatge a temps real, tant en performances solo com en treballs col�laboratius. Raposo ha col�laborat amb artistes com ara Janek Schaefer, Jason Kahn, Kaffe Mathews, Marc Behrens, Jgrzinich, Zbigniew Karkowski, Matt Rogalski, Carlos Santos, Carlos Z�ngaro, Christopher Murphy, Koji Asano o Sara Kolster.

Butch Rovan

El compositor i instrumentista Butch Rovan [vents, laptops, vocals] treballa en el departament de musica a la Brown University, a on codirigeix el programa de doctorat en Computer Music i Multimedia. Ha estat director de Center for Experimental Music and Intermedia, a la Universitat de North Texas, i compositor i recercador a l'IRCAM de Par�s.

Diemo Schwarz / Mean Time Between Failures

Mean Time Between Failures �s el projecte ambiental soroll�s de Diemo Schwarz, que ha aconseguit conjugar el seu inter�s pel so i la m�sica amb la recerca en el camp de la inform�tica. Diemo treballa en aplicacions de s�ntesi interactiva de sons en temps real a l'Ircam (Par�s).

Solu

L'estil de SOLU, la agitadora visual i activista cultural finlandesa establerta a Barcelona, oscil�la entre les abstraccions minimals i els paisatges amb m�ltiples capes emprant material visual fortament processat, a partir d'eines software com ara MAX/MSP/NATO o JITTER. Recents performances inclouen la obertura de Transmediale 04 (Berlin), Sonic Acts (2002 & 2004, Amsterdam) o Sonar (2003 & 2004, Barcelona), i els seus v�deos musicals experimentals han estat presentats a festivals arreu del m�n.

S�nreel

S�nreel (Maja Cerar, Douglas Geers i Liubo Borissov) �s un col�lectiu electroac�stic internacional que crea regnes mnem�nics alternatius a trav�s de la corrupci� i reconstituci� del so. La m�sica de S�nreel combina elements de m�sica avantguardista i experimental, hip-hop, techno, jazz i diverses influ�ncies �tniques en un refrescant entorn sonor que amalgama ritmes, mostres processades i material instrumental improvisat.

Teleson / reacTable*

Teleson suposa l'estrena mundial del reacTable, el instrument musical desenvolupat per l'equip de Sergi Jord� a la UPF "Teleson" �s una pe�a col�laborativa que creua les fronteres de la composici�, la improvisaci� i la construcci� d'instruments. Donat que el nostre prop�sit composicional inclou alliberar tots els sons per a que formin part de la m�sica, la construcci� del instrument esdev� un component necessari del proc�s composicional. I com amb qualsevol instrument nou, la composici� no pot procedir independentment de la improvisaci�. En aquesta performance, Quatre musics toquen dos reacTables, situada una a Barcelona i l'altre a Linz (Austria). Int�rprets: Chris Brown i G�nter Geiger (Barcelona); Martin Kaltenbrunner i Marcos Alonso (Linz).

Ge Wang

Ge Wang gaudeix del menjar i de la recerca en inform�tica musical. Junt amb el seu mestre, Perry Cook, ha creat el llenguatge de programaci� ChucK (http://chuck.cs.princeton.edu), que We utilitza (i de vegades debuga) en viu, per crear i manipular programes de s�ntesi. Actualment, We investiga, entre d'altres coses, la nutritiva combinaci� del live coding amb la alimentaci�.